dijous, 3 de setembre de 2009

Tornem a la feina

Recordarem
la placidesa
que encara ara ens acompanya.
Mali, agost 08