dilluns, 14 de març de 2011

recs i rengs


A vegades, les peces encaixen i tot té un sentit. 
Aviat s'esvaeix però és bonic recordar la calma d'aquest moment.

Hort de Mascanada, Sant Feliu de Guíxols, 10