dilluns, 21 de maig de 2012

autorretrat IV

laberint


instal·lació a la Pia Almoina, Girona, maig12