dissabte, 25 d’agost de 2012

sur notre coeur lui-même

Estació de metro, Paris, març12

"D’où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l’air, l’air invisible est plein d’inconnaissables, puissances, dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m’éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. – Pourquoi ? – Je descends le long de l’eau ; et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m’attendait chez moi. – Pourquoi ? – Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme ? Est-ce la forme des nuages, ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? Sait-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre coeur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables."

Guy de MAUPASSANT, "Le Horla", 1887

("D'on vénen aquestes influències misterioses que fan que el nostre bon humor es torni desànim i la nostra confiança, angoixa ? Podríem dir que l'aire, l'aire invisible és ple de coses irrecognoscibles, poders de qui nosaltres experimentem la misteriosa proximitat. Em llevo ple d'alegria, amb ganes de cantar. Per què? Faig una passejada prop de l'aigua, i després d'una petitat estona, em sento trist, com si m'esperés alguna cosa dolenta a casa. Per què? És potser un calfred que m'ha tensat els nervis i ha enfosquit la meva ànima? Potser la forma dels núvols, o el color del dia, el color de les coses, tan canviant als meus ulls, el que ha trasbalsat el meu pensament? Qui ho sap? Tot el que ens envolta, tot el que veiem sense mirar, tot allò amb què anem topant sense adonar-nos-en, tot el que toquem sense palpar, tot el que anem trobant sense ésser-ne conscients genera en nosaltres, en els  nostres òrgans i a partir d'ells en les nostres idees i en el nostre cor mateix, uns efectes ràpids, sorprenents i inexplicables.")