dilluns, 11 de març de 2013

què serien?

què serien els lliris sense els cards?Castell d'Aro,  març13