divendres, 10 de maig de 2013

puertas al campo núm. 9

o  tendres proteccions

Mascanada, Sant Feliu, 
2010