divendres, 18 d’octubre de 2013

coordenades

a vegades, 
la distància en l'espai
és també
distància en el temps, els temps

Habana vieja, 
Cuba, setembre13