dilluns, 4 de novembre de 2013

davant del dubte: SÍ

cal aturar-nos, 
de tant en tant, 
per tenir ben present
 que tots i cadascun dels moments que vivim 
són únics;
perquè són irrepetibles i irreproduïbles

El meu tio Joan i jo a Cayo Jutías,
 Cuba, setembre13