dimarts, 21 d’abril de 2015

nonsense

el matí és el millor moment del dia i odio començar-lo amb petits disgustos
i odio ésser sensible a bajanades que em disgusten i odio estar en el bucle 
de seguir bajanades i la curiositat em porta a les bajanades i el matí ha de 
continuar essent el millor moment del dia, avui i tots els matins que queden

Museu del Cinema,