dijous, 29 de setembre de 2016

geometria

rebel·lar-se a la vida en bucle

obstinar-se a evitar déjavús


Mesquita, 
Córdoba, agost16