dissabte, 26 de novembre de 2011

malles (III)

les xarxes socials naturals
són belles,
fermes
i
màgiques


Solius, novembre11