dimarts, 17 de gener de 2012

import

Quin és el preu de l'esponteneïtat?
Cal refrenar-se, retocar, fer servir sempre el fotoshop emocional? 
Seríem potser massa salvatges en cas contrari?
Tots hem de fer-ho?
Tanmateix, vivim en la paradoxa d'esforçar-nos en ser naturals,
com aquella noia que té les galtes rosadetes, boniques, però al damunt s'hi posa coloret.