dissabte, 6 de juliol de 2013

BCN, interiors I

                
                     
carrer Aragó, 
Barcelona, juliol13