dimarts, 3 de febrer de 2015

Aquesta és la que convé!
Sissi. Revista femenina
núm.86, año II
1959