dijous, 19 de febrer de 2015

ni pudor ni vergonya

orgull!!

Restaurant L'Infern, amb en XP
Sant Feliu de Guíxols,
febrer15