dimarts, 24 de març de 2015

més que mai

 LIII
LA INVITACIÓ AL VIATGE

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir
Au pays que te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes trâitres yeux, 
Brillant à travers tes larmes. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

(Germana, criatura,/ pensa en la dolçor/d'anar a viure plegats, molt lluny!/ Estimar-se a desdir, /estimar i morir/ al país que se t'assembla!/ Aquells sols mullats/en cels emboirats/ per mi tenen l'encant,/ tan misteriós, dels teus ulls traïdors/ que et brillen amb les llàgrimes./ Tot hi és ordre i bellesa, allà,/ luxe, calma i voluptat.) 

Ch. BAUDELAIRE, Les fleurs du mal (1861),
 trad., Jordi LLovet, Ed.62, 2007