dimarts, 15 de març de 2016

al matalàs

pensant en un carro ple de flors

Il·lustració de Marc Vicens 
 JM FONOLLERAS i M. VICENS, El nen del matalàs, 2016
I premi Conte Infantil Il·lustrat Modest Prats, 2015