dilluns, 7 de març de 2016

doble flor

és bonica   i   és bonic

gràcies, Cannibal

margarida africana, 
casa, març16