dimecres, 19 d’octubre de 2011

Pecats 2:

Paràlisi
"Per tal d'emprendre alguna cosa en la vida de família cal la discòrdia completa entre marit i muller, o l'acord basat en l'amor. Quan les relacions entre els cònjugues són indefinides i no hi ha ni una cosa ni l'altra, no hi ha manera d'emprendre res. 
Moltes famílies romanen anys en un indret desplaent i incòmode per la dificultat de prendre la més petita decisió."

Lev TOLSTOI, Anna Karènina (1877) cap. 23, 7a part, 
trad. Andreu Nin (1933)
Jardí de les Tuileries, Paris, maig11