dimarts, 25 d’octubre de 2011

Pecats (femenins) 3?

volubilitat

voluble: adj. [LC] Que és mudadís i inconstant. La roda voluble de la Fortuna. És una dona molt voluble: ja ha tornat a canviar de parer. (DIEC: Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans) 

Hôtel Cluny, París, maig11