dijous, 6 d’octubre de 2011

Volums

Massaia, (Itàlia) regal de l'Ale, casa
Mare (volums i el vermell)
Filla:
condicions 
inalterables.
massaia