dissabte, 24 de desembre de 2011

el mal: el congre

sabem que arribarà... 
però... estem mai prou ben preparats?

imatge del congre a l'Espai Peix, Palamós
Comportament
Espècie bentònica i solitària.
Actiu durant el crepuscle i la nit.
Hàbitat
Es troba als litorals rocosos des de pocs metres fins als 500, generalment, amagat a balmes i caus, però també sobre fons fangosos.
Alimentació
És un voraç depredador de peixos, crustacis i cefalòpodes i, de vegades, necròfag.
Mossegada de l'ham i combat 
Dura i violenta;  la mossegada és resultat d'un atac despiatat a l'esquer, per la qual cosa s'ha de desfrenar el carret. En la primera embranzida s'emportarà el fil i, encara que estigui esgotat, s'anirà recargolant com no ho fa cap altre peix. Fins i tot fora de l'aigua, continua fent el vuit. En llençar-lo a terra, s'ha d'anar molt en compte, perquè com a bon depredador té la boca plena de dents i les mandíbules són molt potents. Pot viure molt temps fora de l'aigua, per tant, cal evitar problemes a l'hora de sacrificar-lo; per fer-ho cal trencar-li l'espina dorsal d'un cop sec i exacte. Alguns pescadors van a agafar congres armats amb destrals o martells. Mai no s'ha de treure de l'ham sense estar segurs que ha mort.