dimecres, 30 de juliol de 2014

gasteròpodes i cefalòpodes

veia com les obvietats de la vida se li revelaven 
potser amb una excessiva lentitud i barroeria


És absurd oferir tellines
a qui és al·lèrgic al marisc