dimarts, 22 de juliol de 2014

gustos o hàbits


a Ses Illes, 
UN PARELL són 6 o 7

detalls de comerços de Palma de Mallorca, 
juliol14