dijous, 10 de juliol de 2014

serendipity

"Nit", escultura d'Antonio López ("Nit i Dia" 2008) a l'estació d'Atocha, 
Madrid, maig 14

serendipitat


sérendipité (fr), serendipity (en)
Descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents.

serendipia

(Adapt. del ingl. serendipity, y este de Serendip, hoy Sri Lanka, por alus. a la fábula oriental The Three Princes of Serendip 'Los tres príncipes de Serendip').
 f. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. El descubrimiento de la penicilina fue una serendipia.