dimecres, 19 de novembre de 2014

L'eròtica de les obres

o eixos verticals i
 horitzontals
Obres al mercat de la Boqueria, 
Barcelona, novembre14