dilluns, 24 d’abril de 2017

animaló

Ser-ho del tot:
amb sang calenta,
pulmons i pits,
però
marí,

això sí!