dimecres, 26 d’abril de 2017

marees

mai no estarem en un lloc segur;
sentir que potser sí en deu ser l'antídot

Howth, Ireland, 
abril17