dissabte, 29 de març de 2014

1 de 2

perdre 
i
deixar perdre

coberts per esmorzar, 
brocanters Figueres, gener14