dilluns, 31 de març de 2014

matemàtiques inexactes

1972   no és   1948
però

42  són   65,

en  canvi
65  no són   42

Sant Martí de Calonge. 
A dins, la mare.
Març14