dijous, 6 de gener de 2011

i la companyia

Jardins Montjuïc, desembre10
Entre la fredor, els núvols i l'ambient desangelat: ens tenim.
(Per a la C. i la M.)